Mannerheim-ristin ritarit

Mannerheim -ristin ritarit

Talvisodan aikana syntyi ajatus ottaa käyttöön kunniamerkki, joka voitaisiin antaa sotilasarvosta riippumatta sodan aikana osoitetun erikoisen urheuden, taistellen saavutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkinnoksi.

Kaksiluokkainen Mannerheim -risti  perustettiin vuonna 1940 Talvisodan jo päätyttyä Vapaudenristin ritarikuntaan. Kunniamerkin saajasta käytetään nimitystä Mannerheim-ristin ritari.

Mannerheimristi
Vapudenristin ritarikunnan 2.luokan Mannerheim-ristin sai viime sotiemme aikana 191 henkilöä.

1. luokan Mannerheim -risti annettiin vain marsalkka Mannerheimille ja kenraali Heinrichsille. 2. luokan Mannerheim -risti myönnettiin 191 henkilölle ja näistä neljälle kahteen kertaan. Merkki on sen harvinaisuuden ja sen vaatimien erityisansioiden vuoksi Suomen arvostetuin kunniamerkki.

Mannerheim-Ristin ritareilla on oma säätiönsä, jonka pääsihteerinä toimii evl Pekka Kouri.  

Lisätietoa Mannerheim -rististä ja ritareista:

Mannerheim-ristin ritareiden säätiön nettisivut

Wikipedian Mannerheim -risti sivut