Ritaripuisto

Askaisten Ritaripuisto

Mannerheim-ristin ritarien sekä sotiemme veteraanien kunniaksi Askaisiin perustettu Ritaripuisto on ainutlaatuinen huomionosoitus koko ritari- ja veteraanisukupolvelle, heidän saavutuksilleen sekä ajalle ja hengelle jota he edustavat.

Ritaripuisto sijaitsee Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymäkodin, Louhisaaren kartanolinnan, läheisyydessä. Arkkitehti Bey Hengin suunnitteleman aluekokonaisuuden pinta-ala on n. 3400 neliömetriä. Alueen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2006 ja ne toteutettiin Museoviraston ohjein sekä valvonnassa. Ritaripuisto avattiin 2.6.2007.

KunniakiviRitaripuiston keskellä on isokokoinen kunniakivi, johon on hakattu Mannerheim-risti. Valokuva: Jyri Nikkola

Askaisten Ritaripuiston kunniakivessä on kuvattuna Mannerheim-risti.Ritaripuiston infotauluissa kerrotaan Ritaripuiston lisäksi myös Mannerheim-rististä, sen myöntämisperusteista sekä mainitaan kaikki Mannerheim-ristin ritarit. Infotaulujen tekstit on luettavissa täältä.

Ritarikivi 18Suomen Marsalkka Mannerheim oli ritari numero 18. Valokuva: Jyri Nikkola.

Jokaisella Mannerheim ristin -ritarilla on oma kivi, jossa on sotilasarvo, nimi ja ritarinumero. Sotilasarvona on se arvo, joka henkilöllä oli hänen saadessaan Mannerheim risti.

RitarikiviäRitaripuistossa on kivi jokaiselle 191 Mannerheim-ristin ritarille. Kuva: SMMPS

Mannerheim-risti oli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin mukaan ylipäällikkö Gustaf Mannerheimin oma ajatus. Mannerheim halusi kunniamerkin, joka voitiin samanlaisena - ilman aikaisempaa "luokkajakoa" - antaa niin kenraalille kuin sotamiehellekin.

Vuoden 1940 joulukuussa tehtiin lisäys Vapaudenristin ja Vapaudenmitalin kunniamerkeistä 8. joulukuuta 1939 annettuun asetukseen, jolloin sen 4. pykälä totesi: "Erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erityisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimain sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää 1. tai 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi."

Ritarikiviä Lagus Talvela RaappanaEnsimmäiset Mannerheim-ristit myönnettiin eversti Ruben Lagukselle, kenraalimajuri Paavo Talvelalle, eversti Erkki Raappanalle sekä sotamies Vihlo Rätölle. Kuva: SMMPS